2015

  • W styczniu 2015 r. Spółka podpisała umowę na wykonanie w deskowaniu ślizgowym ścian trzech zbiorników na popiół o pojemności 20 000 m3każdy, w Elektrowni Kozienice S.A.  Pierwszy ze zbiorników został wyślizgany w drugiej połowie marca, a ostatni w czerwcu. Do wykonania w deskowaniu ślizgowym była każdorazowo ściana zbiornika, o wysokości ca 50 m, co zajmowało naszym specjalistom średnio 15 dni pracy w systemie 24 h.

 

  • Pod koniec maja b.r. została podpisana z PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A. umowa na wykonanie usług przy budowie silosu na cukier o pojemności 40 tys. t w Cukrowni Środa. W ramach realizacja tego zadania, ChemadexProjekt wykonuje dokumentacje projektową, usługi budowlane związane z wykonaniem ścian silosu w deskowaniu ślizgowym oraz pełni nadzory nad realizacją robót. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2016r.