2016

  • Od początku 2016 r., o ile warunki pogodowe pozwolą, ślizgamy kolejne trzy zbiorniki na popiół, o pojemności użytkowej 27 000 m3 każdy, tym razem w ramach projektu budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.  Planowane zakończenie betonowania ścian trzeciego zbiornika, to maj 2016 r.

 

  • Zgodnie z umową zawartą na jesieni 2015 r., opracowujemy część techniczną projektu budowy silosu na cukier o pojemności 60 000 ton dla Cukrowni Znamienka (Rosja). Budowa ma się rozpocząć latem 2016 r. i obiekt ma zostać oddany do eksploatacji w III kwartale 2017 r.