O Firmie

Spółka ChemadexProjekt Sp. z o.o.

została utworzona we wrześniu 2014 z inicjatywy CHEMADEX SA. Jej zadaniem jest kontynuowanie najlepszych tradycji CHEMADEX SA w dziedzinie projektowania i wykonywania żelbetowych silosów do magazynowania materiałów sypkich, takich jak cukier, popioły lotne, klinkier.

Oferta

Projektowanie i wykonawstwo

# modernizacje i rozbudowy cukrowni
# żelbetowe silosy do magazynowania materiałów sypkich
# stalowe zbiorniki do magazynowania soku gęstego i melasu
# żelbetowe ściany silosów, wieże, pylony w deskowaniu ślizgowym
# dostawy, nadzór nad montażem, rozruch urządzeń i instalacji technologicznych, elektrycznych i automatyki przeznaczonych dla cukrowni
# części zamienne do dyfuzorów DC

Kontakt

ChemadexProjekt Sp. z o.o.

ul. Mokotowska 4/6 lok. 211
00-641 Warszawa
tel. +48 608 367 578