PROJEKTOWANIE

Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowej we wszystkich stadiach i branżach w zakresie:

  • modernizacji i rozbudowy cukrowni
  • żelbetowych silosów do magazynowania cukru
  • stalowych zbiorników do magazynowania soku gęstego, melasy
  • żelbetowych zbiorników do magazynowani popiołu lotnego, klinkieru, cementu (w zakresie konstrukcji żelbetowych i stalowych)

WYKONAWSTWO

Oferujemy:

  • wykonanie żelbetowych ścian silosów, wież, pylonów z zastosowaniem deskowania ślizgowego oraz przy udziale specjalistycznej obsługi i pod nadzorem technicznym osób posiadających wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
  • dostawy, nadzór na dostawami, i rozruch urządzeń i instalacji technologicznych, elektrycznych i automatyki przeznaczonych dla cukrowni
  • części zamienne do dyfuzorów DC