Spółka ChemadexProjekt została utworzona we wrześniu 2014 z inicjatywy CHEMADEX SA.

Jej zadaniem jest kontynuowanie najlepszych tradycji CHEMADEX SA w dziedzinie projektowania i wykonywania żelbetowych silosów do magazynowania materiałów sypkich, takich jak cukier, popioły lotne, klinkier.

Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę technologów z branży cukrowniczej oraz bogatą ofertę nowoczesnych rozwiązań technicznych dla przemysłu cukrowniczego.