2014

  • Projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowych i stalowych wraz z instalacjami ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji oraz wod.-kan. dla trzech zbiorników do magazynowania popiołu o pojemności 20 tys. m3 każdy dla inwestycji realizowanej w Elektrowni Kozienice S.A.

 

  • Nadzory nad robotami budowlanymi na budowie trzech zbiorników do magazynowania popiołu o pojemności 20 tys. m3 każdy dla inwestycji realizowanej w Elektrowni Kozienice SA
  • Projekt techniczny pakowni cukru w Cukrowni Radechów na Ukrainie
  • Projekt techniczny modernizacji istniejącego silosu o pojemności 15 tys. ton w Cukrowni Skidel na Białorusi
  • Nadzory na montażem i rozruch urządzeń i instalacji dla nowego silosu na cukier o pojemności 60 tys. ton w Cukrowni Skidel na Białorusi