2020-2021

  • Realizujemy projekty rozbudowy i modernizacji cukrowni należących do Pfeifer & Langen Polska SA, w tym Cukrowni Miejska Górka. Nasi projektanci przygotowali szczegółową koncepcję rozbudowy tej cukrowni, która przewiduje min. wybudowanie nowego silosu do magazynowania cukru luzem o pojemności 60 000 t.
  • W czerwcu 2021 oferta naszej Spółki, na wykonanie tego obiektu w formule „projektuj i buduj”, wygrała w konkursie na wyłonienie Generalnego Wykonawcy inwestycji. Planowany termin oddania silosu do użytkowania to IV kwartał 2022 .