2018

  • Montujemy deskowanie ślizgowe na płycie startowej nowego silosu na cukier w Nordzucker Polska SA, Zakład w Chełmży. Ściany komory magazynowej zostaną wyślizgane do końca października br. Jest to kolejny silos na cukier, w realizacji którego uczestniczy nasza Spółka.

  • Spółka podpisała w lutym umowę na realizację dokumentacji projektowej budowy kolejnego silosu na cukier dla grupy RUSAGRO (Rosja). Tym razem żelbetowy zbiornik o pojemności 60 tys. ton, wyposażany we wszystkie nowoczesne instalacje do załadunku, przechowywania i rozładunku cukru, powstanie w Cukrowni Czernianka. Budowa silosu ma się rozpocząć już w II kwartale b.r.
  • Nasi projektanci realizują kolejny projekt związany z rozbudową i modernizacja Cukrowni Środa, tym razem związany z zagospodarowaniem placu buraczanego. Zgodnie z harmonogramem realizacji, dokumentacja w zakresie do pozwolenia na budowę i projekt wykonawczy będą gotowe w II kwartale b.r.
  • Od kwietnia do grudnia 2018 zaplanowaliśmy dostawy elementów dyfuzora DC10 z napędem od DC12 z przeznaczeniem dla Cukrowni Żabinka na Białorusi. Kontrakt eksportowy podpisał ŚFUP, a ChemadexProjekt jest wykonawcą większości dostaw i odpowiada za prawidłowy montaż i rozruch urządzenia.