2017

  • Nasi projektanci uczestniczą w rozbudowie i modernizacji Cukrowni Środa, należącej do Pfeifer & Langen Polska SA. Zgodnie z umowami podpisanymi na początku roku, opracowujemy dokumentację projektową dla budowy stacji odkładnia i magazynowania soku gęstego i melasu, w skład której wchodzą zbiorniki stalowe na sok gęsty o łącznej pojemności 150 000 m3 oraz zbiornik na melas o pojemności 20 000 t, a także projekt modernizacji linii mycia buraków i oczyszczania wody spławiakowej.
  • Na drugą połowę kwietnia zaplanowaliśmy montaż deskowania ślizgowego na platformie startowej kolejnego silosu na cukier, tym razem na terenie Ukrainy (obwód chmielnicki). Do wyślizgania mamy ściany silosu o pojemności magazynowej 35 tys. ton.
  • Budujemy osadnik radialny w Oddziale KSC SA Cukrownia Werbkowice, na podstawie dokumentacji projektowej, którą przygotowaliśmy dla inwestora jeszcze w ubiegłym roku. Zakończenie robót planowane jest na początek sierpnia b.r.