2020-2021

  • Realizujemy projekty rozbudowy i modernizacji cukrowni należących do Pfeifer & Langen Polska SA, w tym Cukrowni Miejska Górka. Nasi projektanci przygotowali szczegółową koncepcję rozbudowy tej cukrowni, która przewiduje min. wybudowanie nowego silosu do magazynowania cukru luzem o pojemności 60 000 t.
  • W czerwcu 2021 oferta naszej Spółki, na wykonanie tego obiektu w formule „projektuj i buduj”, wygrała w konkursie na wyłonienie Generalnego Wykonawcy inwestycji. Planowany termin oddania silosu do użytkowania to IV kwartał 2022 .

2019

  • W pierwszych dniach września rozpoczął się w Cukrowni Żabinka na Białorusi rozruch pod obciążeniem dyfuzora DC-10 z napędem od DC-12. Wszystkie testy wypadły pomyślnie i urządzenie zostało formalnie przekazane do eksploatacji. To pierwszy od ponad trzydziestu lat całkowicie nowy dyfuzor korytowy wyprodukowany w polskich zakładach.