2018

 • Montujemy deskowanie ślizgowe na płycie startowej nowego silosu na cukier w Nordzucker Polska SA, Zakład w Chełmży. Ściany komory magazynowej zostaną wyślizgane do końca października br. Jest to kolejny silos na cukier, w realizacji którego uczestniczy nasza Spółka.

 • Spółka podpisała w lutym umowę na realizację dokumentacji projektowej budowy kolejnego silosu na cukier dla grupy RUSAGRO (Rosja). Tym razem żelbetowy zbiornik o pojemności 60 tys. ton, wyposażany we wszystkie nowoczesne instalacje do załadunku, przechowywania i rozładunku cukru, powstanie w Cukrowni Czernianka. Budowa silosu ma się rozpocząć już w II kwartale b.r.
 • Nasi projektanci realizują kolejny projekt związany z rozbudową i modernizacja Cukrowni Środa, tym razem związany z zagospodarowaniem placu buraczanego. Zgodnie z harmonogramem realizacji, dokumentacja w zakresie do pozwolenia na budowę i projekt wykonawczy będą gotowe w II kwartale b.r.
 • Od kwietnia do grudnia 2018 zaplanowaliśmy dostawy elementów dyfuzora DC10 z napędem od DC12 z przeznaczeniem dla Cukrowni Żabinka na Białorusi. Kontrakt eksportowy podpisał ŚFUP, a ChemadexProjekt jest wykonawcą większości dostaw i odpowiada za prawidłowy montaż i rozruch urządzenia.

2017

 • Nasi projektanci uczestniczą w rozbudowie i modernizacji Cukrowni Środa, należącej do Pfeifer & Langen Polska SA. Zgodnie z umowami podpisanymi na początku roku, opracowujemy dokumentację projektową dla budowy stacji odkładnia i magazynowania soku gęstego i melasu, w skład której wchodzą zbiorniki stalowe na sok gęsty o łącznej pojemności 150 000 m3 oraz zbiornik na melas o pojemności 20 000 t, a także projekt modernizacji linii mycia buraków i oczyszczania wody spławiakowej.
 • Na drugą połowę kwietnia zaplanowaliśmy montaż deskowania ślizgowego na platformie startowej kolejnego silosu na cukier, tym razem na terenie Ukrainy (obwód chmielnicki). Do wyślizgania mamy ściany silosu o pojemności magazynowej 35 tys. ton.
 • Budujemy osadnik radialny w Oddziale KSC SA Cukrownia Werbkowice, na podstawie dokumentacji projektowej, którą przygotowaliśmy dla inwestora jeszcze w ubiegłym roku. Zakończenie robót planowane jest na początek sierpnia b.r.

2016

 • Od początku 2016 r., o ile warunki pogodowe pozwolą, ślizgamy kolejne trzy zbiorniki na popiół, o pojemności użytkowej 27 000 m3 każdy, tym razem w ramach projektu budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.  Planowane zakończenie betonowania ścian trzeciego zbiornika, to maj 2016 r.

 

 • Zgodnie z umową zawartą na jesieni 2015 r., opracowujemy część techniczną projektu budowy silosu na cukier o pojemności 60 000 ton dla Cukrowni Znamienka (Rosja). Budowa ma się rozpocząć latem 2016 r. i obiekt ma zostać oddany do eksploatacji w III kwartale 2017 r.

2015

 • W styczniu 2015 r. Spółka podpisała umowę na wykonanie w deskowaniu ślizgowym ścian trzech zbiorników na popiół o pojemności 20 000 m3każdy, w Elektrowni Kozienice S.A.  Pierwszy ze zbiorników został wyślizgany w drugiej połowie marca, a ostatni w czerwcu. Do wykonania w deskowaniu ślizgowym była każdorazowo ściana zbiornika, o wysokości ca 50 m, co zajmowało naszym specjalistom średnio 15 dni pracy w systemie 24 h.

 

 • Pod koniec maja b.r. została podpisana z PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A. umowa na wykonanie usług przy budowie silosu na cukier o pojemności 40 tys. t w Cukrowni Środa. W ramach realizacja tego zadania, ChemadexProjekt wykonuje dokumentacje projektową, usługi budowlane związane z wykonaniem ścian silosu w deskowaniu ślizgowym oraz pełni nadzory nad realizacją robót. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2016r.

2014

 • Projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowych i stalowych wraz z instalacjami ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji oraz wod.-kan. dla trzech zbiorników do magazynowania popiołu o pojemności 20 tys. m3 każdy dla inwestycji realizowanej w Elektrowni Kozienice S.A.

 

 • Nadzory nad robotami budowlanymi na budowie trzech zbiorników do magazynowania popiołu o pojemności 20 tys. m3 każdy dla inwestycji realizowanej w Elektrowni Kozienice SA
 • Projekt techniczny pakowni cukru w Cukrowni Radechów na Ukrainie
 • Projekt techniczny modernizacji istniejącego silosu o pojemności 15 tys. ton w Cukrowni Skidel na Białorusi
 • Nadzory na montażem i rozruch urządzeń i instalacji dla nowego silosu na cukier o pojemności 60 tys. ton w Cukrowni Skidel na Białorusi